Kos deg med morgenkaffen. Det kan bli din siste.

En aggressiv sopp truer verdens kaffeproduksjon.

Rustsopper er en gruppe sopper som angriper planter. De kalles rust fordi de nettopp ligner på rust som du finner på jern – det er rødt og har en bulkete overflate. Akkurat som løver trenger byttedyr for å overleve, trenger rustsoppen planteverter den kan spise på. Og akkurat som løven sjelden klarer å utrydde byttedyrene sine, klarer rustsoppene sjelden å drepe alle vertsplantene sine. Nå truer likevel et av de alvorligste utbruddene av kafferust kaffeindustrien i Mellom-Amerika.

Kaffe er nesten bare kaffe

Kaffen som vi drikker lages av frøene til planter i slekten Coffea. Det finnes flere ulike kaffeplantearter, men de som kultiveres i dag er i stor grad Coffea arabica, som står for nesten 80 % av verdens kaffemarked, og Coffea canephora (kjent som robusta), som dekker omtrent 20 % av verdensmarkedet. Robusta er mer robust mot insektangrep, men kaffen er av en litt dårligere kvalitet enn den kaffen som utvinnes fra arabica-plantene. Fordi kaffe stort sett bare produseres fra disse to artene er industrien truet når sykdommer angriper.

Rusten som skapte Sri Lankas teproduksjon

Før 1870 hadde Sri Lanka, eller Ceylon som landet het da, faktisk en stor kaffeproduksjon. Helt til kafferustsoppen angrep. På grunn av fuktig klima på deler av øya spredte kafferustsoppen seg fort, og ødela over 90 % av kaffehøsten i de fuktige regionene. Soppen sprer seg med vind og regn, og den økonomiske katastrofen førte til at landet forlot kaffeproduksjon og satset på te i stedet. Etter det store utbruddet på Sri Lanka spredte soppen seg til alle de kaffeproduserende områdene i verden, og store utbrudd ble registrert i Costa Rica i 1989 og Nicaragua i 1995. I januar i år erklærte kaffeinstituttet i Costa Rica at et pågående utbrudd av kafferust kan halvere den kommende kaffehøsten i de områdene i landet som er verst rammet. Risikerer vi å gå tom for kaffe om et par år?

 En parasitt på kaffen

Kafferust, soppen Hemileia vastatrix, dreper vanligvis ikke kaffeplantene. En parasitt som denne soppen vil ofte ikke tjene på at verten den lever av dør – hvis planten overlever kan soppen leve lengre på den og produsere flere sporer. Samtidig vil høy tetthet av sopp i et område føre til høy sporeproduksjon, og alle sporene som klarer å feste seg på et blad, ønsker å overleve. De suger derfor den næringen de trenger ut av planten. Hvis mange soppsporer havner på ett blad fordi mange rustsopper i området produserer sporer, vil planten til slutt miste bladene. Dette fører igjen til at planten ikke kan lage nok næring til å produsere kaffefrøene vi mennesker har så lyst på. Når bladene faller av vil også soppen på bladene dø, som gjør at soppangrepene ofte kommer i sykluser.

Kan vi stoppe kafferusten?

Rustsopper finnes på mange ulike plantetyper, og er en del av økosystemet. Problemet oppstår når vi dyrker mange planter av samme art på et lite areal. Da kan rustsoppen lett spre seg, og flere sporer kan feste seg på planten. Når plantevernmidler brukes i noen områder og ikke andre, og ikke lenge nok til å drepe alle soppsporene, kan soppen bli resistent mot sprøytemidlene som skal drepe den. Det er akkurat det samme som skjer når bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika. I Colombia gjøres det nå forsøk på å lage resistente kaffeplanter ved å krysse de ulike kaffeplanteartene. Samtidig overvåkes været, slik at man kan forutsi potensielle rustsopputbrudd. I Brasil og mange andre land jobbes det med å finne resistente kaffeplanter, og genene for resistens, som så kan brukes i kaffeproduksjonen.

Aldri mer morgenkaffe?

Det pågående utbruddet av kafferust i Mellom-Amerika er av International Coffee Organization (IOC) estimert til å ødelegge 2,7 millioner poser kaffe, som representerer omtrent 2 % av verdens kaffeproduksjon. Dette gjør kanskje ikke at vi her hjemme mister morgenkaffen, men det betyr likevel at nesten 374 000 mennesker mister jobbene sine som kaffeplukkere eller kaffebønder. Verdien av tapet er anslått  til 500 millioner amerikanske dollar. For 374 000 arbeidere tilknyttet kaffeproduksjon ser framtiden sort ut. Like sort som kaffen selv.

Artikkelen ble først publisert på kollokvium.no, og siden på dagbladet.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *