Blir naturen fattigere når du ikke vet hvilken mose du ser på?

Ser du ikke forskjell på mose og lav? Er du dust? 

Har det så mye å si hvilken mose det er du tramper på når du går tur i skogen? Eller om det faktisk er en mose, og ikke en lav? Mange vil si nei. Naturopplevelsen er det viktigste. Å komme seg ut, få frisk luft og inntrykk, langt unna skjermer og internett. Da kan det være det samme hvilke arter som finnes der man er ute, så lenge man er ute i naturen.

Er det da også det samme om det er en barskog eller en løvskog du er ute i? Om du fisker ørret eller gjedde? Om det er elg eller gaupe som lager lyd lenger inn i skogen? Det hele handler om skala. Og denne skalaen representerer også forskjellen på den vitenskapelige og den folkelige kunnskapen.

Høy på lav

Lav er en spesiell organismegruppe. Lav består av sopp som lever i tett, tett symbiose med alger. Algen driver fotosyntese, produserer næring fra sollyset. Soppen gir algen et sted å leve. Samlivet er tett, og veletablert. Man antar at det finnes 25000 lavarter i veden, og omtrent 2000 arter i Norge. Det finnes også lavnerder i Norge. De som blir høy på lav. De du ikke kan gå i skogen med uten at de begeistret roper ut et latinsk navn for annenhver stubbe eller stein de går forbi. Og så står du der da, som ikke ser forskjell på lav og mose. Dere tenker nok begge «dust» om den andre, og fortsetter turen med helt forskjellig fokus.

Når dere stopper opp, og lavnerden holder opp to tuster foran deg, ser du selvfølgelig forskjell. Og du vet jo at det er ulike ting du ser når du går i skogen. Men er det så viktig hva de heter? Ja, mener jeg. Biologisk kunnskap fra nylig uteksaminerte universitetsfjomper kan være slitsomt. Hvis man alltid har kalt den lokale laven for mose, har det noe å si om det egentlig er en lav da? Og hvor interessant er det egentlig at de to hvite blomstene som holdes opp egentlig er to ulike arter, når du må ha med lupe for å se hårene på stengelen som skiller de?

Økosystemets helse er avhengig av deg

Biologisk mangfold kan brukes som mål på helsen til et økosystem. Biologisk mangfold er gener, arter og hele økosystemer. Når arter blir borte, mister økosystemene viktige komponenter. Det er som å rive en side ut av en bok. Selv om helheten i boka bevares, mangler noe av dybden i fortellingen. Når arter blir borte blir økosystemene mindre rustet mot miljøendringer.

Selv om vi ikke kan forskjellen på to moser, blir de jo ikke borte? Ikke nødvendigvis. Men hvis kunnskapen om naturen blir borte, kan vi ikke vite om arter blir borte eller ikke. Alle trenger ikke kunne alle de 2000 norske lavartene. Men du må kunne forskjellen på mose og lav! Og den lærer du deg, en gang for alle, ved å se den enkle videoen under. Vi trenger ikke alle være på den mest detaljerte delen av artskunnskaps-skalaen. Men mose og lav må man kunne forskjell på. For å ikke være helt dust.

Teksten ble først publisert på Kollokvium.no, og der er det også en veldig morsom YouTube-video.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *